Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2003:755) om inställande av vissa inskrivningsdagar enligt lagen (2003:528) om företagsinteckningDenna förordning har enligt F (2003:755) upphört att gälla den 6 januari 2004.Utfärdad den 30 oktober 2003.Utkom från trycket den 18 november 2003.Regeringen föreskriver i fråga om inskrivningsmyndigheten enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:528) om företagsinteckning att inskrivningsdagarna den 2 och 5 januari 2004 skall ställas in.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2003:755 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004 och gäller till d. 6 jan. 2004.