Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2004:17) om finansiell rådgivning till konsumenter

Utfärdad den 29 januari 2004.
Utkom från trycket den 10 februari 2004.

1 §

Konsumentverket och Finansinspektionen får var för sig meddela föreskrifter om vad näringsidkare som står under respektive myndighets tillsyn skall iaktta vid rådgivning enligt lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter när det gäller rådgivares kompetens, dokumentation av rådgivning, utlämnande av sådan dokumentation och om undantag från skyldigheten att lämna ut dokumentationen.

Konsumentverket och Finansinspektionen skall samråda med varandra innan de meddelar föreskrifterna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:17

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.