Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:26 Utkom från trycket den 20 februari 2007Förordning om ändring i förordningen (2003:552) om företagsinteckning;utfärdad den 8 februari 2007.Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2003:552) om företagsinteckning skall ha följande lydelse.5 §5 §Expeditionsavgiften för bevis om inskrivningsåtgärd enligt denna förordning uppgår till 340 kr.Användningen av företagsinteckningsregistret får vara avgiftsbelagd.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.På regeringens vägnarBEATRICE ASKJan Josefsson(Justitiedepartementet)