Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:38R Utkom från trycket den 9 februari 2010Rättelseblad: Förordning om ändring i förordningen (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden;utfärdad den 28 januari 2010. Obs! Detta rättelseblad ersätter tidigare utgivna SFS 2009:38 som utkom den 9 februari 2010. Rättelsen avser årtalet i högerkant.Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden ska ha följande lydelse.16 §16 § Senaste lydelse 2009:608. En avdelning ska bestå av en ordförande och fyra andra ledamöter. En avdelning är dock beslutför med en ordförande och två andra ledamöter, om inte någon av ledamöterna begär att fyra ledamöter ska delta.En avdelning i utökad sammansättning är beslutför med ordföranden eller vice ordföranden, två avdelningsordförande och fyra andra ledamöter. Om både ordföranden och vice ordföranden deltar, ska endast en avdelningsordförande delta. Fler än sju ledamöter får inte delta.Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2010.På regeringens vägnarNYAMKO SABUNICecilia Bergman(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)