Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2010:1856) om formulär för förhandsinformation vid konsumentkrediter

Utkom från trycket den 17 december 2010
utfärdad den 9 december 2010.

1 §

Det formulär som det hänvisas till i 8 § andra stycket konsumentkreditlagen (2010:1846) har den utformning som framgår av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EG.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1856

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.