Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2010:1857) om ersättning för kostnader i vissa mål om handräckning

Utkom från trycket den 17 december 2010
utfärdad den 9 december 2010.

1 §

Ersättning enligt 40 § femte stycket konsumentkreditlagen (2010:1846) och 9 § femte stycket lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. lämnas med högst trehundratio kronor, om det inte finns särskilda skäl till annat.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1857

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011, då förordningen (1992:1013) om ersättning för kostnader i mål om handräckning enligt konsumentkreditlagen (1992:830) m.m. ska upphöra att gälla.

2. Den nya förordningen ska tillämpas även i fråga om ersättning enligt 27 § femte stycket konsumentkreditlagen (1992:830) när handräckning sker med tillämpning av den lagen.