Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2011:452 Utkom från trycket den 17 maj 2011Lag om upphävande av lagen (1994:758) om ombildning av landshypoteksinstitutionen;utfärdad den 5 maj 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234. föreskrivs att lagen (1994:758) om ombildning av landshypoteksinstitutionen ska upphöra att gälla den 1 november 2011.På regeringens vägnarPETER NORMANMats Walberg(Finansdepartementet)