Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:453 Utkom från trycket den 17 maj 2011Lag om upphävande av lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank;utfärdad den 5 maj 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234. föreskrivs att lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank ska upphöra att gälla den 1 november 2011.På regeringens vägnarPETER NORMANMats Walberg(Finansdepartementet)