Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2011:463 Utkom från trycket den 17 maj 2011Förordning om upphävande av förordningen (1994:1535) med reglemente för Sveriges allmänna hypoteksbank;utfärdad den 5 maj 2011.Regeringen föreskriver att förordningen (1994:1535) med reglemente för Sveriges allmänna hypoteksbank ska upphöra att gälla den 1 november 2011.På regeringens vägnarPETER NORMANMats Walberg(Finansdepartementet)