Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:917) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt

Utkom från trycket den 5 juli 2011
utfärdad den 22 juni 2011.

1 §

Konsumentverket får meddela föreskrifter om de formulär som avses i 2 kap. 9 § andra stycket och 3 kap. 5 § andra stycket lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt.

2 §

I fråga om en sådan betalningsplan som avses i 5 kap. 3 § lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt ska betalningskrav framställas i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form senast 14 dagar innan betalning ska ske.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:917

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2011.