Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2011:977) med bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling

1 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för myndighetens handläggning av ärenden enligt lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling. Avgifterna får bestämmas upp till full kostnadstäckning. SFS 2017:609

SFS 2011:977

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2011.

SFS 2017:609

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Bestämmelserna i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2017.