Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:977) med bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling

Utkom från trycket den 13 september 2011
utfärdad den 25 augusti 2011.

1 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för myndighetens handläggning av ärenden enligt lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling. Avgifterna får bestämmas upp till full kostnadstäckning.

SFS 2017:609

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:977

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2011.

SFS 2017:609

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2017.

2. Bestämmelserna i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2017.