Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2011:978) om avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling

Utkom från trycket den 13 september 2011
utfärdad den 25 augusti 2011.

1 §

I ett ärende enligt lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling som avser dödande av en företagsinteckning eller ett företagsinteckningsbrev tas en ansökningsavgift ut med 750 kronor.

I ett ärende enligt samma lag som avser dödande av ett aktiebrev eller en handling vars uppvisande utgör villkor för att antecknas som innehavare av en rättighet på ett sådant konto som avses i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument tas en ansökningsavgift ut med 950 kronor.

Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Avgiften betalas inte tillbaka om handläggningen av ärendet har påbörjats.

SFS 2016:81

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:978

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2011.

SFS 2016:81

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2016.