Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:1012) om avgifter för Lantmäteriets handläggning av vissa ärenden om dödande av förkommen handling

Utkom från trycket den 20 september 2011
utfärdad den 8 september 2011.

1 §

För Lantmäteriets handläggning av ärenden enligt lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling tas en avgift ut med 500 kr. Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Den betalas inte tillbaka om handläggningen av ärendet har påbörjats.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1012

Denna förordning träder i kraft d. 20 okt. 2011.