Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet

dels att nuvarande 1 och 2 §§ ska betecknas 2 och 3 §§,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 1 §, av följande lydelse.

1 §

Nedsättning av pengar enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet får ske hos länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, Västernorrlands eller Norrbottens län.

SFS 2012:367

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Medin(Justitiedepartementet)