Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2012:367 Utkom från trycket den 13 juni 2012Förordning om ändring i förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet;utfärdad den 31 maj 2012.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet dels att nuvarande 1 och 2 §§ ska betecknas 2 och 3 §§, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 1 §, av följande lydelse.1 §1 §Nedsättning av pengar enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet får ske hos länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, Västernorrlands eller Norrbottens län.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Medin(Justitiedepartementet)