Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ikraftträdande av lagen (2011:852) om ändring i lagen (1987:822) om internationella köp;

Regeringen föreskriver att lagen (2011:852) om ändring i lagen (1987:822) om internationella köp ska träda i kraft den 1 december 2012.

På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMFredrik Ludwigs(Justitiedepartementet)