Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2012:602 Utkom från trycket den 2 oktober 2012Förordning om ikraftträdande av lagen (2011:852) om ändring i lagen (1987:822) om internationella köp;utfärdad den 20 september 2012.Regeringen föreskriver att lagen (2011:852) om ändring i lagen (1987:822) om internationella köp ska träda i kraft den 1 december 2012.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMFredrik Ludwigs(Justitiedepartementet)