Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Tillkännagivande (2012:603) om tillkännagivandet (2001:155) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp

 

Regeringen ger till känna att tillkännagivandet (2001:155) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp ska utgå.