Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2014:397) om viss verksamhet med konsumentkrediter

Registerfrågor

1 §

Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för det register som förs enligt 15 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. SFS 2018:342

2 §

3 §

I registret ska uppgifter antecknas för varje företag som har tillstånd enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Registret ska innehålla uppgifter om
  • 1. företagsnamn,
  • 2. organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift,
  • 3. postadress och telefonnummer, samt
  • 4. datum för registrering.
Om ett tillstånd har återkallats, ska uppgift om det antecknas i registret. SFS 2018:1846

4 §

Registret får innehålla uppgifter om uppdragsavtal enligt 14 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter och om godkänd bolagsordning eller godkända stadgar.

5 §

Finansinspektionen ska anteckna i registret när myndigheten har förelagt någon enligt 24 § första stycket lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter att upphöra med verksamheten.

Bemyndiganden

6 §

När det gäller lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter får Finansinspektionen meddela föreskrifter om
  • 1. vilket innehåll en ansökan om att få driva verksamhet enligt lagen ska ha,
  • 2. hur kravet på sundhet som avses i 12 § lagen kan uppfyllas, och
  • 3. vilka upplysningar ett företag som driver verksamhet enligt lagen ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet enligt 17 och 18 §§.

SFS 2014:397

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

SFS 2018:342

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.

SFS 2018:1846

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.