Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2014:1461 Utkom från trycket den 19 december 2014Förordning om upphävande av förordningen (2012:772) om behöriga myndigheter för resenärers rättigheter;utfärdad den 11 december 2014.Regeringen föreskriver att förordningen (2012:772) om behöriga myndigheter för resenärers rättigheter ska upphöra att gälla vid utgången av 2014.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONJonas Pontén(Justitiedepartementet)