Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2015:411 Utkom från trycket den 30 juni 2015Förordning om ikraftträdande av lagen (2015:345) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor;utfärdad den 17 juni 2015.Regeringen föreskriver att lagen (2015:345) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor ska träda i kraft den 2 september 2015.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONTobias Eriksson(Justitiedepartementet)