Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2015:875 Utkom från trycket den 18 december 2015Förordning om ikraftträdande av lagen (2015:866) om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.;utfärdad den 3 december 2015.Regeringen föreskriver att lagen (2015:866) om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. ska träda i kraft den 1 april 2016.På regeringens vägnarPETER HULTQVISTTobias Eriksson(Justitiedepartementet)