Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2016:1039 Utkom från trycket den 29 november 2016Förordning om ändring i förordningen (2010:1855) om beräkning av effektiv ränta vid konsumentkrediter;utfärdad den 17 november 2016.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:1855) om beräkning av effektiv ränta vid konsumentkrediterSenaste lydelse av2 § 2013:7673 § 2012:615. dels att nuvarande 1–3 §§ ska betecknas 2–4 §§, dels att det ska införas en ny paragraf, 1 §, av följande lydelse.1 §1 §Denna förordning innehåller bestämmelser om beräkning av effektiv ränta enligt konsumentkreditlagen (2010:1846).Förordningen gäller inte bostadskrediter enligt konsumentkreditlagen. Bestämmelser om beräkning av den effektiva räntan vid sådana konsumentkrediter finns i förordningen (2016:1034) om standardiserat EU-faktablad och beräkning av effektiv ränta vid bostadskrediter.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONDanijela Pavic(Justitiedepartementet)