Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2017:486) om utredningen i ärenden om ikraftträdande av en framtidsfullmakt

Utkom från trycket den 7 juni 2017
utfärdad den 24 maj 2017.

1 §

Socialstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om sådan utredning i ärenden om ikraftträdande av en framtidsfullmakt som avses i 13 § lagen (2017:310) om framtidsfullmakter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:486

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2017.