Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1833 Publicerad den 29 november 2018Förordning om ändring i förordningen (2008:1080) om inteckningsbrevsregisterUtfärdad den 22 november 2018Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2008:1080) om inteckningsbrevsregister ska ha följande lydelse.11 §11 §Om en registrerad inteckningsbrevshavare byter namn eller företagsnamn, får Bolagsverket efter anmälan föra in den nya uppgiften i registret.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONMagnus Hermansson(Justitiedepartementet)