Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

5.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 30/11


Information om en förslagsinfordran (ansökningsomgång av förslag) för projekt och stödåtgärder (PASR-2005) inom ramen av genomförandet av den förberedande åtgärden om ”Förbättrande av den europeiska industrins potential för säkerhetsforskning”

(2005/C 30/07)

Genom antagandet den 4 februari 2005 av beslut C(2005) 259 om Arbetsprogrammet 2005 om genomförandet av den förberedande åtgärden om förbättrande av den europeiska industrins potential för säkerhetsforskning, mot ett program för att förbättra Europas säkerhet genom forskning och teknologi, skall den europeiska gemenskapens kommission lansera en förslagsinfordran (ansökningsomgång av förslag) för projekt och stödåtgärder.

Ansökningsomgångens identifieringskod: PASR-2005

Datum för offentliggörande:

Sista inlämningsdag:

Sammanlagd preliminär budget: 15 miljoner euro

För ytterligare information kontakta: Europeiska kommissionen

Informationskontoret för den förberedande åtgärden på området säkerhetsforskning

E-post: rtd-pasr@cec.eu.int

Internet: http://www.cordis.lu/security