Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1942:725) med närmare föreskrifter angående tillämpning av lagen den 18 juli 1942 (nr 723) om skyddsympning inom försvarsväsendet

1 §

Försvarsmakten skall anmäla till regeringen om det finns behov av skyddsympning. SFS 1994:384

2 §

Skyddsympning får endast utföras av den som är behörig att utöva läkaryrket eller av annan sjukvårdspersonal efter delegering av läkare. SFS 1994:384

3 §

4 §

Folkhälsomyndigheten får, efter att ha gett Försvarsmakten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om hur skyddsympningen ska verkställas. SFS 2017:787

5 §

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om hur en beslutad skyddsympning ska anordnas och kontrolleras. SFS 2017:787

SFS 2015:156

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

SFS 2017:787

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.