Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1960:513) om beredskapstillstånd

1 §

Befinner sig riket i krigsfara, må Konungen för stärkande av rikets försvarsberedskap förordna om beredskapstillstånd.

Beredskapstillstånd upphör när Konungen förordnar därom.

2 §

Är riket i omedelbar krigsfara, må förordnande om beredskapstillstånd eller om skärpning av redan bestående beredskapstillstånd tillkännagivas genom beredskapslarm. Härom beslutar Konungen. I övrigt tillkännagives beredskapstillstånd på sätt Konungen bestämmer.

3 §

Inledas stridshandlingar mot svenskt territorium och kunna förbindelserna med riksstyrelsen icke upprätthållas. må under förutsättningar i övrigt, som Konungen bestämmer, civilbefälhavare eller länsstyrelse förordna om beredskapstillstånd eller om skärpning av redan bestående beredskapstillstånd. Sådant förordnande tillkännagives genom beredskapslarm.

4 §

Om åtgärder som skola vidtagas under beredskapstillstånd, och om de föreskrifter i övrigt som erfordras för tillämpning av denna lag, förordnar Konungen.