Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1960:513) om beredskapstillstånd1 §1 §Befinner sig riket i krigsfara, må Konungen för stärkande av rikets försvarsberedskap förordna om beredskapstillstånd.Beredskapstillstånd upphör när Konungen förordnar därom.2 §2 §Är riket i omedelbar krigsfara, må förordnande om beredskapstillstånd eller om skärpning av redan bestående beredskapstillstånd tillkännagivas genom beredskapslarm. Härom beslutar Konungen. I övrigt tillkännagives beredskapstillstånd på sätt Konungen bestämmer.3 §3 §Inledas stridshandlingar mot svenskt territorium och kunna förbindelserna med riksstyrelsen icke upprätthållas. må under förutsättningar i övrigt, som Konungen bestämmer, civilbefälhavare eller länsstyrelse förordna om beredskapstillstånd eller om skärpning av redan bestående beredskapstillstånd. Sådant förordnande tillkännagives genom beredskapslarm.4 §4 §Om åtgärder som skola vidtagas under beredskapstillstånd, och om de föreskrifter i övrigt som erfordras för tillämpning av denna lag, förordnar Konungen.