Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1974:615) om beteckningen försvarsmakten

Utfärdad: 1974-06-28

Vad i lag eller annan författning eller särskilt beslut föreskrives om krigsmakten skall i stället avse försvarsmakten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1974:615

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975.