Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1974:615) om beteckningen försvarsmakten Förarbeten1974:615 Prop. 1974:50, FöU 24, rskr. 267.Utfärdad: 1974-06-28Kommentaren genomgången per 1 juli 2019Vad i lag eller annan författning eller särskilt beslut föreskrives om krigsmakten skall i stället avse försvarsmakten.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1974:615 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975.