Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1988:563) om vad som avses med krigsmateriel i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar

 

Med krigsmateriel i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar skall avses
  • varor som är upptagna i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel,
  • övrig för militärt bruk utformad materiel till skydd mot verkan av stridsmedel,
  • övrig för militärt bruk utformad materiel till skydd mot spaning eller andra iakttagelser.
SFS 1992:1307