Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1992:1153) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands

Denna lag har enligt Lag (2003:169) upphört att gälla den 1 juni 2003.

Utfärdad: 1992-12-10

1 §

Regeringen får på begäran av Förenta nationerna eller enligt beslut som fattats av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa ställa en väpnad styrka till förfogande för fredsbevarande verksamhet utomlands.

SFS 1995:597

2 §

Personal som skall tjänstgöra i väpnad tjänst för fredsbevarande verksamhet utomlands skall anställas särskilt för denna uppgift. Personalen skall ingå i en utlandsstyrka inom försvarsmakten.

3 §

Högst tretusen personer ur utlandsstyrkan får samtidigt tjänstgöra utomlands i väpnad tjänst.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:1153

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1993, då lagen (1974:614) om beredskapsstyrka för FN-tjänst skall upphöra att gälla.

SFS 1995:597

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1995.