Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1994:649) om upphävande av vissa föreskrifter inom försvarets område

Utfärdad: 1994-05-26.
Utkom från trycket den 17 juni 1994.

Föreskrifter som har meddelats före den 1 juli 1994 av Överbefälhavaren, Chefen för armén, Chefen för marinen, Chefen för flygvapnet, militärbefälhavare, Försvarets sjukvårdsstyrelse, Fortifikationsförvaltningen, Försvarets materielverk eller Försvarets civilförvaltning skall upphöra att gälla senast den 30 juni 1996, om inte behörig myndighet efter den 1 juli 1994 har föreskrivit att de skall fortsätta att gälla.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:649

(Utkom 26 maj 1994.)