Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2004:375) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2004/051)

Denna förordning har enligt F (2004:375) upphört att gälla den 30 juni 2005.

utfärdad den 13 maj 2004.

Utkom från trycket den 2 juni 2004

Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av basmängderna för vissa lagringsbränslen skall lagras under lagringsåret 2004/05.

Varuslag

Procentandel av basmängden

Motorbensin

 

25

 

Fotogen

 

25

 

Dieselbrännolja/eldningsolja 1

 

25

 

Övriga eldningsoljor

 

25

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:375

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004 och gäller till och med d. 30 juni 2005.