Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2006:114 Utkom från trycket den 7 mars 2006Förordning om ändring i tillträdesförordningen (1992:118);utfärdad den 23 februari 2006.Regeringen föreskriver att 11 § tillträdesförordningen (1992:118) skall ha följande lydelse.11 §11 §Bestämmelser om rätt för besättningen på ett utländskt statsfartyg eller statsluftfartyg att lämna detta utan inresekontroll finns i utlänningsförordningen (2006:97). Besättningen får inte utan regeringens tillstånd bära annat vapen än blankt vapen som hör till uniformsdräkten när fartyget eller luftfartyget lämnas. Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2006.På regeringens vägnarLENI BJÖRKLUND Helena Lindberg(Försvarsdepartementet)