Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2006:281) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2006/07

Denna förordning upphör att gälla den 1 juli 2007.

Utkom från trycket den 3 maj 2006

utfärdad den 20 april 2006.

Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av basmängderna för vissa lagringsbränslen skall lagras under lagringsåret 2006/07.

Varuslag

Procentandel av basmängden

Motorbensin

 

25

 

Fotogen

 

25

 

Dieselbrännolja/eldningsolja 1

 

25

 

Övriga eldningsoljor

 

25