Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12);

Regeringen föreskriver att 20 § totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12) skall ha följande lydelse.

20 §

1Försvarsmakten och de myndigheter som har ett ansvar enligt 18 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap skall se till att personalen inom verksamhetsområdet får en tillfredsställande utbildning och information om folkrättens regler i krig och under neutralitet. Krisberedskapsmyndigheten skall samordna utbildningen inom totalförsvarets civila del.

SFS 2006:956

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.
På regeringens vägnarLENI BJÖRKLUNDHelena Lindberg(Försvarsdepartementet)
Senaste lydelse 2002:497.