Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2000:1074) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut;

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2000:1074) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut skall införas en ny paragraf, 8 a §, samt närmast före 8 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Internrevision

8 a §

Totalförsvarets forskningsinstitut skall tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

SFS 2006:1234

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
På regeringens vägnarMIKAEL ODENBERGMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)