Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1995:648) med instruktion för Totalförsvarets pliktverk;

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1995:648) med instruktion för Totalförsvarets pliktverk skall införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

2 a §

Totalförsvarets pliktverk skall inför och vid mönstringen verka för att öka intresset bland totalförsvarspliktiga för tjänstgöring inom totalförsvaret och utlandstjänstgöring inom Försvarsmakten.

SFS 2006:1270

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
På regeringens vägnarMIKAEL ODENBERGMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)