Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga;

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga skall införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

6 a §

Försvarsmakten skall svara för att tidningen Värnpliktsnytt ges ut. Tidningen skall i fredstid produceras av och för totalförsvarspliktiga i syfte att bidra till deras medinflytande, utveckla verksamheten i enlighet med utbildningens mål och i övrigt främja goda utbildningsförhållanden. De totalförsvarspliktiga som fullgör grundutbildning skall få tidningen kostnadsfritt.

SFS 2006:1271

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
På regeringens vägnarMIKAEL ODENBERGMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)