Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om upphävande av förordningen (1988:549) om överklagande av beslut om anställning inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde;

 

Regeringen föreskriver att förordningen (1988:549) om överklagande av beslut om anställning inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde1 skall upphöra att gälla vid utgången av år 2006. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för överklagande av sådana beslut i anställningsärenden som har meddelats före utgången av år 2006.
På regeringens vägnarMIKAEL ODENBERGHelena Lindberg(Försvarsdepartementet)
Senaste lydelse av förordningen 1997:207.