Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:263 Utkom från trycket den 23 maj 2007Förordning om upphävande av förordningen (2001:703) om viss behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt;utfärdad den 10 maj 2007.Regeringen föreskriver att förordningen (2001:703) om viss behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt skall upphöra att gälla vid utgången av juni 2007.På regeringens vägnarMIKAEL ODENBERGHelena Lindberg(Försvarsdepartementet)