Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om upphävande av förordningen (1989:205) om byggnads- och reparationsberedskapen;

Regeringen föreskriver att förordningen (1989:205) om byggnads- och reparationsberedskapen skall upphöra att gälla vid utgången av juni 2007.

På regeringens vägnarMIKAEL ODENBERGHelena Lindberg(Försvarsdepartementet)