Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap;

Regeringen föreskriver att 28 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap skall upphöra att gälla vid utgången av juni 2007.

På regeringens vägnarMIKAEL ODENBERGHelena Lindberg(Försvarsdepartementet)