Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:269 Utkom från trycket den 29 maj 2007Förordning om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet;utfärdad den 16 maj 2007.Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet skall ha följande lydelse. Bilaga Senaste lydelse 2005:818. De frivilliga försvarsorganisationerna utgörs avSvenska försvarsutbildningsförbundet,Flygfältsingenjörsföreningarna,Flygvapenfrivilligas riksförbund,Frivilliga automobilkårernas riksförbund,Frivilliga flygkåren,Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund,Frivilliga radioorganisationen,Frivilliga skytterörelsen,Försvarets personaltjänstförbund,Svenska blå stjärnan,Föreningen svenska röda korset i fråga om medverkan i totalförsvarets sjukvård och i verksamheten för civilbefolkningens skydd i krig,Riksförbundet Sveriges lottakårer,Sjövärnskårernas riksförbund,Svenska brukshundklubben,Svenska fallskärmsförbundet,Svenska pistolskytteförbundet,Svenska sportskytteförbundet,Sveriges civilförsvarsförbund ochSveriges kvinnliga bilkårers riksförbund.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.På regeringens vägnarMIKAEL ODENBERGHelena Lindberg(Försvarsdepartementet)