Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet;

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet skall ha följande lydelse.


SFS 2007:269

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.
På regeringens vägnarMIKAEL ODENBERGHelena Lindberg(Försvarsdepartementet)
Senaste lydelse 2005:818.