Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882);

Regeringen föreskriver att 9 § officersförordningen (1994:882) skall ha följande lydelse.

9 §

1 För att bli antagen som officersaspirant skall en sökande
  • 1. ha grundläggande behörighet enligt högskoleförordningen (1993:100) för tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå,
  • 2. ha fullgjort militär grundutbildning eller annan kompletterande militär utbildning eller tjänstgöring som Försvarsmakten bestämmer,
  • 3. ha de särskilda kunskaper i allmänna ämnen eller den särskilda behörighet som Försvarsmakten bestämmer, och
  • 4. ha visat lämplighet som befäl.

SFS 2007:440

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.
På regeringens vägnarMIKAEL ODENBERGMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)
Senaste lydelse 2004:148.