Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2007:440 Utkom från trycket den 13 juni 2007Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882);utfärdad den 24 maj 2007.Regeringen föreskriver att 9 § officersförordningen (1994:882) skall ha följande lydelse.9 §9 § Senaste lydelse 2004:148. För att bli antagen som officersaspirant skall en sökandeha grundläggande behörighet enligt högskoleförordningen (1993:100) för tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå,ha fullgjort militär grundutbildning eller annan kompletterande militär utbildning eller tjänstgöring som Försvarsmakten bestämmer,ha de särskilda kunskaper i allmänna ämnen eller den särskilda behörighet som Försvarsmakten bestämmer, ochha visat lämplighet som befäl.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.På regeringens vägnarMIKAEL ODENBERGMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)