Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2007:876 Utkom från trycket den 27 november 2007Förordning om ändring i förordningen (1995:241) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.;utfärdad den 15 november 2007.Regeringen föreskriver att i 1 kap. 3 § förordningen (1995:241) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.Senaste lydelse av 1 kap. 3 § 1995:628. orden "Överklagandenämnden för totalförsvaret" ska bytas ut mot "Statens överklagandenämnd".Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)