Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:877 Utkom från trycket den 27 november 2007Förordning om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän;utfärdad den 15 november 2007.Regeringen föreskriver att i 19 § förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän orden "Överklagandenämnden för totalförsvaret" ska bytas ut mot "Statens överklagandenämnd".Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)