Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän;

Regeringen föreskriver att i 19 § förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän orden "Överklagandenämnden för totalförsvaret" ska bytas ut mot "Statens överklagandenämnd".


SFS 2007:877

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)