Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap;

Regeringen föreskriver att 22 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap ska ha följande lydelse.

22 §

Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut, Totalförsvarets pliktverk och Fortifikationsverket ska lämna Försvarsmakten det underlag som behövs för att myndigheten ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet till regeringen vid höjd beredskap.

SFS 2007:1267

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)