Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS2009:789 Utkom från trycket den 7 juli 2009Lag om ändring i ransoneringslagen (1978:268);utfärdad den 25 juni 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290. föreskrivs att i 53 § ransoneringslagen (1978:268)Senaste lydelse av 53 § 1995:44. ordet "länsrätts" ska bytas ut mot "förvaltningsrätts".Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.På regeringens vägnarCARL BILDTMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)