Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2009:816 Utkom från trycket den 7 juli 2009Lag om ändring i lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation;utfärdad den 25 juni 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290. föreskrivs att i 13 § lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation ordet "länsrätten" ska bytas ut mot "förvaltningsrätten".Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.På regeringens vägnarCARL BILDTMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)