Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2009:965 Utkom från trycket den 27 oktober 2009Förordning om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet;utfärdad den 15 oktober 2009.Regeringen föreskriver att 1 a kap. 6 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdetFörordningen omtryckt 2002:395.Senaste lydelse av förordningens rubrik 2009:672. ska ha följande lydelse.1 a kap.6 §6 § Senaste lydelse 2008:848. Fristående grundskolor är skyldiga att delta i de ämnesprov som ska användas inom det offentliga skolväsendet i årskurs 3, 5 och 9.Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om deltagande i ämnesprov i biologi, fysik eller kemi i årskurs 9. Sådana föreskrifter ska utformas så att varje elev deltar i prov i endast ett ämne och antalet provdeltagare så långt som möjligt blir lika stort för varje ämnesprov.Denna förordning träder i kraft den 1 december 2009.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDClaes Mårtensson(Utbildningsdepartementet)