Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1157 Utkom från trycket den 1 december 2009Förordning om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet;utfärdad den 12 november 2009.Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet ska ha följande lydelse.BilagaSenaste lydelse 2009:686. Ändringen innebär bl.a. att "Frivilliga skytterörelsen" och "Svenska sportskytteförbundet" tagits bort ur förteckningen. De frivilliga försvarsorganisationerna utgörs avSvenska försvarsutbildningsförbundet,Insatsingenjörernas riksförbund,Flygvapenfrivilligas riksförbund,Frivilliga automobilkårernas riksförbund,Frivilliga flygkåren,Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund,Frivilliga radioorganisationen,Försvarets personaltjänstförbund,Svenska blå stjärnan,Föreningen svenska röda korset i fråga om medverkan i totalförsvarets sjukvård och i verksamheten för civilbefolkningens skydd i krig,Riksförbundet Sveriges lottakårer,Sjövärnskårernas riksförbund,Svenska brukshundklubben,Svenska fallskärmsförbundet,Svenska pistolskytteförbundet,Svenska skyttesportförbundet,Sveriges civilförsvarsförbund, ochSveriges bilkårers riksförbund.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)